O hodnotě mé práce

Lidé si mě vyhledávají proto, že potřebují moji radu, či pomoc, nebo proto, že mě někde zahlédli a jsou zvědaví. Také bývají zvědaví, jestli výklad karet opravdu funguje, nebo je to jenom stará pověra.

Čas, práce a energie

A já těmto lidem obětuji svůj čas, svoji energii a také veškeré své znalosti a zkušenosti, které jsem až doposud pilným studiem, každodenní prací a v neposlední řadě i řeholí různých cvičení a bádání nabyla.

Ať už se to líbí, či nikoliv, vždy je to o výměně energií. Nehledím na to, jestli je mi daný člověk- klient sympatický, nebo ne, snažím se mu pomoci tak, jak nejlépe v danou chvíli dovedu a mohu. Za to mi od něho plyne náhrada v podobě platby za moje služby.

Dluhy?

Za život mám vypozorováno, že vše se vyvažuje, protože jinak se tvoří dluhy. Ty dluhy si daná duše nese do budoucna, a já tomu tak věřím, i do možných dalších inkarnací, vtělení. I proto si vždy žádám za své služby i věštby, byť symbolickou úhradu.

Jak se říká : „pro štěstíčko“. Tímto se vše jaksi stvrzuje a magicky pečetí a vše může pracovat pro nejlepší prospěch klienta.

Dar svým zaměstnancům

A jak je to v případech, kdy si mě nějaká firma, či instituce pozve a zaplatí pro své lidi, či klienty moji práci? Potom je to od takovéhoto investora, objednavatele dar a projev úcty ke svým lidem a i tady probíhá výměna energií vyrovnaně.

Stává se, že potkám člověka, nebo si mě najde někdo, komu pomohu, aniž bych za to přijala hmotnou náhradu. Proč se to děje vím já, on a naše duše.

S láskou a v úctě

Helen.