Moje pravidla

Zásady Dobré kartářky

Dobrá kartářka je tu od toho, aby vnesla světlo v daných záležitostech, které řešíte a nasměrovala vás k tomu, abyste mohli lecos ujasnit, rozřešit a nalézt odpovědi.

Dobrá kartářka nikdy nezjišťuje vaše údaje ohledně adresy, bydliště a citlivých údajů. Zajímá ji pouze vaše křestní jméno a datum narození pro doplňující numerologicko – astrologický rozbor.

Je si vědoma, že probíráte velmi citlivé otázky a její diskrétnost se rovná zpovědnímu tajemství. Dobrá kartářka může klientovi během výkladu sdělit i informace známé pouze tazateli. Tazatel si tak může udělat úsudek, nakolik je fundovaná. Nikdy nehovoří o klientových starostech a otázkách se třetími osobami a nepodává o klientech nikomu dalšímu informace – důsledně zachovává zásadu mlčenlivosti.

Dobrá kartářka není lékař a pokud se jí ptáte na své zdraví, může vám dle výkladu z karet poskytnout pouze předpověď obecného rázu spojenou s cestou vašeho osudu, nikoliv diagnózu. Neléčí.

Dobrá kartářka vám nesdělí délku vašeho života, ani datum vašeho úmrtí, ani nikoho z vašich blízkých. Ctí etický kodex. Váží si svého klienta a respektuje jeho právo na požadovanou informaci. Zároveň si je vědoma toho, co může taková, byť vyžadovaná informace způsobit. Někdy jsou věci osudem dány a jindy má člověk prostor k manipulaci se svým osudem a v tu chvíli jej měnit, rovná se vymezit mu jeho čas a tady už jsme blízko k manipulativní magii. Jde potom o cosi, jako prokletí. Když už na někoho chodí vysloveńě špatné karty, může alespoň doporučit tazateli, na co se může připravit. Vždy je však naděje v podobě Boha a jeho milosti a proto by se Dobrá kartářka k těmto věcem, byť je vidí, měla vyjadřovat velmi opatrně a to v jistých aspektech, kde to je eticky přípustné.

Dobrá kartářka nikdy nevytváří závislost mezi sebou a klientem typu „když mě neposlechnete, (nepřijdete za mnou, nenecháte si udělat ochranný rituál) přivoláváte si na sebe neštěstí“. Ochranné či očistné rituály jsou u Dobré kartářky možné, nikdy však nepracujeme s tzv. černou magií, jejíž cílem je škodit druhým lidem. Dobrá kartářka obecně ukazuje pomocí vykládacích karet či jiných věšteckých metod možnou cestu, která má klientovi pomoci z jeho starostí či potíží.

Dobrá kartářka nikdy nesleduje při vykládání budoucnosti zákazníkovi svůj vlastní zájem. Tendenční věštby, které mají za cíl přitáhnout klienta k sobě nebo mít ze zákazníka osobní prospěch, jsou za hranicí našeho etického kodexu. Stejně tak neměnné věštby, definitivní tvrzení nejsou u nás zvykem, protože by se mohlo jednat o „programování“ klienta.

Dobrá kartářka nepodsouvá tazatelům svá přání. Je na klientovi, aby si sám vybral, kterým směrem vykročí. Nepřebíráme a neneseme odpovědnost za rozhodnutí svých klientů. Doporučení Dobré kartářky by měl klient příjmat především jako alternativní  možnost.

Pro klienty, kteří si nemohou dovolit tyto služby, jsou připraveny stránky, kde si mohou vyložit karty sami i s významy jednotlivých karet. Odkaz naleznete: https://www.dobrakartarka.cz/vyklad-karet/vyklad-karet-online-zdarma/

 

Dobrá kartářka neposuzuje jiné lidi ze svého oboru. Vychází z toho, že každý má odlišně nastavené vnímání. Dobrá kartářka neposuzuje jiné kolegyně – kolegy, ze svého oboru. Řiďte se svojí spokojeností, zejména pokud naleznete poradce, který vám, jak se lidově říká, sedne.

Cena je smluvní a klient jí platí dobrovoloně  za čas, který s ním kartářka stráví. Na pozdější reklamace nebere zřetel. Paragon vydá na požádání.

Dobrá kartářka je tady od toho, aby vaší duši poskytla cosi, jako dobrý lék na dotěrné otázky. Pomohla přetřídit, co se ve vašem životě odehrává a kam to vede. Odhaluje, co přijde a poukazuje na to, co vám může unikat, na co byste se mohli připravit. Je váš spojenec. Štěstí přeje připraveným.